An award-winning missionary magazine

Kaligayahan Ng Pagkatao

Nilikha tayo ng may sariling dignidad at pagkakakilanlan na dapat pahalagahan at linangin.  Sa mithiin nating maging matagumpay, madali nating makaligtaan ang kahalagahan ng “tao” o “pagkatao” kapalit ng  kaunlaran at ng sariling kapakanan. Ang kaligayahan ng pagkatao  ay isang aspeto ng buhay manlalakbay. Habang ang kaligayahan ay natutukoy ng bawat isa sa atin, ito ay di lamang nakakamit sa pamamagitan ng mga  bagay  kundi na rin mula sa prinsipyo at adhikain ng pagiging tao. 

Salat man sa materyal na bagay, hindi ito hadlang sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan at pagpapahalaga sa buhay,  na sinasalamin ng karamihan sa mga Nicas, Nicoyas o Pinoleros mga katawagan sa mga tao ng Nicaragua. Sila ay may mga katangiang maipagmamalaki na bukal ng kanilang kaligayahan. Ang kanilang katapatan, mabuting pakikitungo sa mga dayuhan, at ang pagiging simple sa pamumuhay  ay mga katangiang likas sa kanilang pagkatao.  Ang kabaitan ay isa sa mga natitirang ugali ng mga tao na laging handang tumulong at magpakita ng awa.  Ang mga katangiang ito ay maaaring  naging inspirasyon ng bantog na makatang si Rubén Darío sa pag-akda ng “Mga Awit ng Buhay at Pag-asa,,” na kung saan niya ipinahayag ang kanyang pananabik sa tulong ng iba na magkaroon ng kaliwanagan  at kasaganaan sa buhay  ng mga Nicas.

Sa simpleng paraan ng pamumuhay, ang mga tao ay laging handa na maglaan ng oras upang umupo, makipagkuwentuhan at ibahagi ang ilang sandali sa iba. Maaaring sa iba,  ito ay isang pagaaksaya ng oras, ngunit para sa  kanila, ito ay isang paraan ng pakikipagkapwa-tao at  pagpapahalaga ng pagkatao. Likas din sa kanila ang pagiging masayahin; sa simpleng pamamaraan,  ipinagdiriwang nila ang bawat okasyon ng buhay.  Ang taunang pagdiriwang ng “kagalakan para sa buhay,” brinde, isang regalo o pabaon sa mga bisita  at piñata ay ilan lamang sa mga paraan ng pagpapahayag ng kanilang kaligayahan at pasasalamat. Kapansin-pansin din sa kanila ang  pagpapahalaga  sa pamilya, paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao ng may kagalakan at katapatan.

Tulad ng nakakarami, sa kabila ng mga angking  katangian ng mga Nicas, may mga aspeto at sitwasyon sa kanilang pamumuhay at sa bansa na  dapat bigyang pansin. Isa na rito ang pagkakaroon ng higit na  interés na makilahok sa mga usaping  pang-lipunan at pulitika na maaaring maging daan upang mas mapahalagahan ang kanilang sariling at pagkakakilanlan.

Anuman ang ating  pananaw sa  buhay,  ang mahalaga ay marunong tayong  magsabuhay ng hangarin ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na pagpapahalaga at respeto sa lahat.  Bilang manlalakbay, tandaan natin ang paalaala ni San Pablo: “Sa pag-ibig sa mga kapatid,  magmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba” (Romans 12:10). Ito ang paraan upang masumpungan natin ang tunay na kaligayahan ng ating pagkatao.
 


Read These NextShare Your Thoughts


Loading Conversation

Sign up for the newsletter

Getting your own copy of "Friends of the Mission" is free. Sign up with your complete address to get one delivered right to your doorstep.

Kindly double check that the information you entered is correct and accurate. Thank you!