Rosaryong Misyonero

65.00

Minimum Donation of ₱65 per item. The amount includes a 5% service charge from the payment processor.

SIZE: 4 ½” x 6 ¾”. Comes with a beautiful missionary rosary.

Donation amount does not include mailing costs: Please contact us at administrator@worldmissionmagazine.com to obtain an estimate.

How many?


Product Description

Rosaryong Misyonero

Ang layunin ng dasalang ito ay pagyamanin ang ating pang-araw-araw na panalangin ng Santo Rosaryo – na may adhikaing misyonero – upang tayo ay mamagitan para sa Simbahan at sa buong mundo. Habang dinadasal natin ang bawat misteryo o dekada para sa isang kontinente, niyayakap natin ang pananampalataya at Kristiyanong pagkakaisa ng bawat tao at bansa niya. At kasama ng Birheng Maria, hinihiling natin sa Panginoon na ang Mabuting Balita ni Hesukristo ay maipahayag at maging buhay sa lahat ng dako.

Other Products

Shopping Cart