An award-winning missionary magazine

Rosaryong Misyonero

Ang layunin ng dasalang ito ay pagyamanin ang ating pang-araw-araw na panalangin ng Santo Rosaryo - na may adhikaing misyonero - upang tayo ay mamagitan para sa Simbahan at sa buong mundo. Habang dinadasal natin ang bawat misteryo o dekada para sa isang kontinente, niyayakap natin ang pananampalataya at Kristiyanong pagkakaisa ng bawat tao at bansa niya. At kasama ng Birheng Maria, hinihiling natin sa Panginoon na ang Mabuting Balita ni Hesukristo ay maipahayag at maging buhay sa lahat ng dako.

Philippine Peso

Minimum Donation of ₱65 per item. Minimum order of 5. The amount includes a 5% service charge from the payment processor.

How many?

SIZE: 4 ½” x 6 ¾”. Comes with a beautiful missionary rosary. Donation amount does not include mailing costs.

Sign up for the newsletter

Getting your own copy of "Friends of the Mission" is free. Sign up with your complete address to get one delivered right to your doorstep.

Kindly double check that the information you entered is correct and accurate. Thank you!