Category: Diwa ng Manlalakbay

Diwa ng Manlalakbay

Katuwang namin kayo

Dalawang taon na pala ang nakalipas mula ng maitalaga akong maglingkod sa Parokya ni San Daniel Comboni dito sa Duale, Limay, Bataan. Madalas ko pa ring marinig ang katanungang:

Diwa ng Manlalakbay

Ang Diyos ang Tagapagtayo ng Simbahan

Habang hindi ginagawa ng Panginoon ang bahay, walang saysay ang gawa ng nagtatayo nito’ (Salmo 127:1)

This content is from the latest issue, which is viewable by paying Subscribers only.
Diwa ng Manlalakbay

Mga Sakti ng Pag-ibig ng Diyos

“Ang Diyos ay pag-ibig” - marahil ito ay isang kataga na alam ng bawat sumasampalataya kay Hesukristo dahil alam natin na ang Kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan ang nagtulak sa Kanya na ialay ang sariling buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang misyon ni Hesus ay ipadama sa sangkatauhan ang dakila at mapagligtas na pag-ibig ng Diyos.

This content is from the latest issue, which is viewable by paying Subscribers only.
Diwa ng Manlalakbay

Ang aking Easter Experiences

Sa bawat paglalakbay natin sa mundong ito, normal na magkaroon ng mga ups and downs at minsa’y meron ring traffic lights na madadaanan.

This content is from the latest issue, which is viewable by paying Subscribers only.
Diwa ng Manlalakbay

Wika at Kultura: Isang Hamon ng Misyon

Kabilang sa mga hamon ng buhay misyonero ay ang pag-aaral ng wika at kultura ng isang bansa. Pagkatapos kong natutunan ang wikang Kiswahili sa Kenya, Silangang Aprika kung saan natapos ko ang Teolohiya at na-ordinahan bilang Diyakono noong 2013, ako ay pinadala sa Vietnam noong Hulyo 2014 pagkatapos na maordinahan na pari.

This content is from the latest issue, which is viewable by paying Subscribers only.
Shopping Cart